Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού - Net metering είναι δυνατή εφόσον η κατοικία, μετά τις παρεμβάσεις που έχει ζητήσει ο ενεργειακός επιθεωρητής Α, θα φτάσει στην ενεργειακή κατηγορία Β+. Αποτελεί μία επένδυση, η οποία μπορεί να σας εξοικονομήσει ενέργεια καθώς, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται, καταναλώνεται απευθείας από τις ανάγκες της κατοικίας σας και η περίσσια, συμψηφίζεται με το λογαριασμό ρεύματος του παρόχου.

Εκτύπωση