Έξυπνη Διαχείριση Ρολών & Συστημάτων Σκίασης

Έξυπνα συστήματα διαχείρισης (smart home), τα οποία προσαρμόζουν και διατηρούν τα επίπεδα σκίασης με σκοπό τη βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Εκτύπωση