Ταινίες LED DIM To Warm

Προσομοιώνοντας το φωτιστικό αποτέλεσμα της ταινίας με το αντίστοιχο των συμβατικών λαμπτήρων πυράκτωσης δημιουργείται ένα εξαιρετικά ζεστό περιβάλλον όσο μειώνεται η ένταση. Η πυκνότερη κατανομή των διόδων LED ανά μέτρο περιορίζει την εμφάνιση των επαναλαμβανόμενων φωτεινών πηγών (dotless lighting effect). Συνεπώς λαμβάνουμε πιο ομοιόμορφο φωτιστικό αποτέλεσμα.

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.