Προφίλ Αλουμινίου

Τα προφίλ αλουμινίου στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού καλύπτουν τις πιο βασικές ανάγκες του γραμμικού φωτισμού. Η απόλυτη προσήλωση στην ποιότητα, καθώς όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται από ανοδιωμένο αλουμίνιο, εξυπηρετεί την αποτελεσματική απαγωγή της θερμότητας της ταινίας LED. Αυτό έχει ως συνέπεια την κατοχύρωση της εγγύησης και τη διατήρηση των χαρακτηριστικών των LED ταινιών σε βάθος χρόνου.

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.