Κλέμμες

Η ΚΑΥΚΑΣ διαθέτει πλήρη γκάμα προϊόντων σε κλέμμες βιδωτές, ελατηριωτού κλωβού, διώροφες, τριώροφες, καθώς και τερματικά- διαχωριστικά, μπάρες και γέφυρες, σημάνσεις και διάφορα εξαρτήματα. Από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της αγοράς όπως SCHNEIDER ELECTRIC, ABB, SIEMENS, LEGRAND, HAGER.

Εκτύπωση