ΑCCORDIA

Η εταιρία ΑCCORDIA πρώην ΒΙΟΚΑΛ, εδώ και μισό αιώνα κερδίζουνε την εμπιστοσύνη μηχανικών και εγκαταστατών, γιατί παράγουνε με απόλυτη ακρίβεια τα καλώδια που χρειάζονται για την άψογη μετάδοση σήματος σε έξυπνα κτίρια, τηλεοπτικές λήψεις και εκπομπές, συστήματα μεταφοράς δεδομένων, εικόνας και ήχου, συναγερμούς και όπου αλλού η καλωδίωση απαιτεί πιστότητα, αντοχή και διάρκεια στο χρόνο.