Πρίζες

Με τις έξυπνες πρίζες έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ηλεκτρικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες με αυτές. Έχετε τον έλεγχο τους μέσω της οθόνης του smartphone σας, έτσι ώστε να μην τις ξεχνάτε ενεργοποιημένες. Επίσης έχετε τον έλεγχο της κατανάλωσης ρεύματος σας, και μπορείτε να προγραμματίζετε τις ώρες ενεργοποίησης των συσκευών σας.

Εκτύπωση