ΣΟΛΟΥΚΟΣ

Η Εταιρία ΣΟΛΟΥΚΟΣ στην αρχική της μορφή ιδρύθηκε το 1985. Η εταιρία ακολούθησε μία επιτυχημένη εξελικτική πορεία, ενώ η εμπειρία και τεχνογνωσία που απέκτησε, την οδήγησαν σε συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της.

Το αντικείμενο των εργασιών της είναι η κατασκευή και η διάθεση μεταλλικών ηλεκτρικών πινάκων, πεδίων χαμηλής τάσης, κυψέλες & υπαίθριοι οικίσκοι μέσης τάσης, σχάρες καλωδίων & RACKS 19". Τα προϊόντα που κατασκευάζονται είναι τυποποιημένα συγκεκριμένων διαστάσεων.

Παράγονται σε μηχανήματα CNC, σε μεγάλες ποσότητες οι οποίες στοκάρονται και διατίθενται άμεσα. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής προϊόντων κατά παραγγελία για συγκεκριμένους πελάτες, σε συγκεκριμένες διαστάσεις για επαγγελματική χρήση.