Ασφάλειες Μέσης Τάσης

Προστατεύστε τον εξοπλισμό διανομής μέση τάσης, τόσο από τα δυναμικά, όσο και από τα θερμικά αποτελέσματα ενός βραχυκύκλωματος, με ασφάλειες μέσης τάσης. Λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό κόστος τους και την απουσία ανάγκης συντήρησης, οι ασφάλειες μέσης τάσης αποτελούν άριστη λύση για την προστασία ηλεκτρολογικών εξοπλισμών στο δημόσιο και βιομηχανικό δίκτυο διανομής.

Εκτύπωση