Πυκνωτές

Η ΚΑΥΚΑΣ διαθέτει μεγάλη ποικιλία από πυκνωτές χωρητικότητας (mAh) και ονομαστικής τάσης (V), σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο προμηθευτή του είδους: DNA.

Εκτύπωση