Υλικά Μόνωσης - Συγκόλλησης

Η ΚΑΥΚΑΣ διαθέτει μεγάλη ποικιλία από υλικά μόνωσης και συγκόλλησης για να σας παρέχει λύσεις για τις τεχνικές ανάγκες της καθημερινότητάς σας. Συνδυάζοντας την ευελιξία στη χρήση και την υψηλή ποιότητα των υλικών μας, σας παρέχουμε κόλλες , μονωτικές ταινίες, ράβδους θερμόκολλας, μούφες σύνδεσης, ρητίνες μόνωσης καλωδίων από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές της αγοράς: 3M, TURBO, HELLERMANNTYTON, RAYTECH.

Εκτύπωση