Ασφαλειοαποζεύκτες

Η ΚΑΥΚΑΣ διαθέτει πλήρη γκάμα προϊόντων που αφορά την ομαλή και ασφαλή απόζευξη ηλεκτρικών φορτίων, όπως οριζόντιους και κατακόρυφους ασφαλειοαποζεύκτες, μαχαιρωτές ασφάλειες και λοιπά εξαρτήματα. Από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της αγοράς όπως SCHNEIDER ELECTRIC, ABB, SIEMENS, MERSEN, MERSEN (FERRAZ), HAGER.

Εκτύπωση