Ακροκιβώτια Μέσης Τάσης

Η ΚΑΥΚΑΣ διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε ακροκιβώτια μέσης τάσης εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, σε όλες τις διατομές τόσο για καλώδια με συνθετική μόνωση, όσο και για καλώδια με μόνωση χάρτου.

Εκτύπωση