Όργανα Πιστοποίησης - Γειωσόμετρα

Η ΚΑΥΚΑΣ διαθέτει λύσεις όργανα πιστοποίησης και ελέγχου όπως, γειωσόμετρα, όργανα ελέγχου μόνωσης, όργανα ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κ.α., από τους εξειδικευμένους και πιστοποιημένους προμηθευτές της αγοράς: BENNING, METREL.

Εκτύπωση