SCHNEIDER-ELECTRIC

Η Schneider Electric είναι μία παγκόσμια εταιρία με έντονη τοπική παρουσία, με περισσότερα από 45 χρόνια στην ελληνική αγορά, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που συνθέτουν λύσεις για τις αγορές της Ενέργειας και των Έργων Υποδομής, του Κτιρίου, της Κατοικίας, της Βιομηχανίας και των Data Centres. Αναλυτικότερα, από τη Μέση Τάση και τον Μετασχηματιστή, προϊόντα βιομηχανικού αυτοματισμού, ισχύος και τελικής διανομής στη χαμηλή τάση, μέχρι το διακοπτικό υλικό.
H Καυκάς είναι πιστοποιημένη με το τίτλο του Industrial Automation Distributor (IAD) από την Schneider Electric, το μεγαλύτερο επίπεδο πιστοποίησης στην Ελλάδα.

Με την πιστοποίηση αυτή η Καυκάς πλέον έχει την δυνατότητα να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη στους πελάτες της διαθέτοντας:

  • Εξειδικευμένο μηχανικό IAD engineer για τα υλικά κίνησης και αυτοματισμού της Schneider.
  • Συνεχείς εκπαιδεύσεις από την Schneider σε νέα υλικά.
  • Διευρυμένο στοκ σε όλα τα βιομηχανικά υλικά με έμφαση στα υλικά κίνησης και αυτοματισμού.
  • Διοργάνωση εκπαιδεύσεων στους πελάτες της Καυκάς.

 

Ο παγκόσμιος ειδικός στη διαχείριση ενέργειας και τον αυτοματισμό. Η Schneider Electric αναπτύσσει διασυνδεδεμένες τεχνολογίες και λύσεις με σκοπό τη διαχείριση της ενέργειας και των διεργασιών κατά τρόπους που είναι πιο ασφαλείς, αξιόπιστοι, αποδοτικοί και βιώσιμοι. Ο Όμιλος επενδύει στην Έρευνα και Ανάπτυξη ώστε να διατηρήσει την καινοτομία και τη διαφοροποίησή του, με ισχυρή αφοσίωση στην αειφορία. Η Schneider Electric ηγείται του ψηφιακού μετασχηματισμού στη διαχείριση ενέργειας και τον αυτοματισμό για κατοικίες, κτίρια, data center, έργα υποδομής και τη βιομηχανία.
 
Η Schneider Electric κάνει την ενέργεια πιο αξιόπιστη, πιο ασφαλή, πιο αποδοτική & πιο "πράσινη". Στόχος της είναι να παράγει την καινοτομία σε κάθε επίπεδο, τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα, υλοποιώντας μαζί με τους πελάτες και τους συνεργάτες της τα πιο απαιτητικά έργα. Η ποιότητα, η προστασία του περιβάλλοντος και η ασφάλεια είναι βασικές προτεραιότητες της εταιρίας Schneider Electric.

TOP Προϊόντα
Ανακαλύψτε τα καλύτερα προϊόντα της μάρκας